Minimulti

Minimulti alebo tiež Poľské multi je otvorenie 2 kára, ktoré hovorí: mám nejaký drahý 6 list od 6 do 10(11) figúrových bodov, bez druhého drahého štvorlistu.

Odpovede na minimulti sú:

  • Pas – aspoň 5 list kárový, pričom hráč má v jednej z drahých farieb singel a štatisticky predpokladá, že otvárajúci má 6 list v tomto singli. Obvykle má odpovedajúci slabý list
  • 2 – umelá hláška, partner, ak máš srdcia pasuj, ak máš piky, oprav na 2♠. Po prípadnom rebide 2♠ sa odpovedajúci môže pokúsiť vylicitovať celú hru napríklad hláškou 2BT – otázka na singla.
  • 2♠ – závisí na dohode partnerov, jednou z možností je, ak máš piky pasuj, ak máš srdcia, ideme do 4 srdcí
  • 2BT – umelá hláška, silná otázka. Je niekoľko druhov dohôd, ako odpovedať: jednou možnosťou je, že otvárajúci svoj 6 list ukáže transferom, teda 3D – mám srdcia, 3H – mám piky
  • 3Cl – prirodzené, obvykle singel v niektorej z drahých farieb
  • 3D – prirodzené, obvykle singel v niektorej z drahých farieb

 

Bridžové zásady

Nasledujúce bridžové zásady sa obvykle oplatí dodržiavať. Čas od času ich treba porušiť, ale musíte na to mať racionálny dôvod. Ak takýto dôvod neviete nájsť, tak radšej zásadu dodržte. Už aj mechanickým použitím týchto zásad budete štatisticky dosahovať lepšie výsledky než ich porušovaním, zároveň tak nebudete rozmýšľať nad triviálnosťami a ušetríte si čas a energiu na skutočne problematické momenty.

Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15